Kỷ niệm 15 năm Di sản thế giới
Hotline:
“Tìm hiểu Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng”

Câu hỏi

Câu hỏi 1. Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng được tổ chức UNESCO công nhận là Di sản gì?

Di sản văn hoá thế giới
Di sản thiên thiên thế giới
Di sản hổn hợp thế giới
Câu hỏi 2. Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng được mệnh danh là gì?
Vương quốc hang động
Vương quốc của loài voi
Vương quốc của các loài chim

Câu hỏi 3. Hang động nào ở Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng là hang động lớn nhất thế giới?

Thiên Đường
Phong Nha
Sơn Đoòng

Câu hỏi 4. Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng nằm ở tỉnh/thành phố nào của Việt Nam?

Thành phố Hà Nội
Tỉnh Quảng Bình
Thành phố Hồ Chí Minh
Câu hỏi phụ: Theo bạn có bao nhiêu người trả lời đúng tất cả các câu hỏi trên?
captcha