Kỷ niệm 15 năm Di sản thế giới
Hotline:
“Tìm hiểu Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng”

Kết quả cuộc thi

Kết quả sẽ được công bố vào ngày 01/01/2019 trên trang https://phongnhakebang.vn. Cảm ơn.