Kỷ niệm 15 năm Di sản thế giới
Hotline:
“Tìm hiểu Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng”

thể lệ cuộc thi

1. Đối tượng tham gia:

Tất cả công dân Việt Nam và người nước ngoài trong độ tuổi từ 14 đến 70 tuổi, trừ thành viên của Ban tổ chức cuộc thi và những người có liên quan do Ban tổ chức cuộc thi quy định.

2. Thời gian tổ chức cuộc thi: Từ 00h00 ngày 01/7/2018 đến 24h00 ngày 31/12/2018

3. Thời điểm công bố kết quả cuộc thi và người trúng giải thưởng:

Ngày 01/01/2019.

4. Cách thức tham gia:

- Truy cập vào địa chỉ  https://cuocthi.phongnhakebang.vn;

- Trả lời các câu hỏi chính bằng cách kích chuột vào đáp án được cho là đúngTrả lời câu hỏi phụ bằng cách điền số thích hợp vào ô cho sẵn và nhập mã bảo mật và nhấn nút “Tiếp tục”.

- Đến trang " Thông tin cá nhân" khai báo thông tin về người tham gia cuộc thi, sau đó chọn nút "Hoàn thành" để kết thúc cuộc thi.

5.Cách thức xác định người trúng giải:

a) Là người trả lời đúng tất cả các câu hỏi chính trong bộ câu hỏi;

b) Những người trả lời đúng tất cả các câu hỏi chính sẽ được sắp xếp theo thứ tự từ cao đến thấp tuỳ theo mức độ chính xác của đáp án đối với câu hỏi phụ:

- Người có đáp án chính xác hơn được xếp ở vị trí cao hơn. Trường hợp nhiều người có đáp án như nhau thì ai gửi đáp án về Ban tổ chức cuộc thi sớm hơn được xếp ở vị trí cao hơn.

- Giải đặc biệt được trao cho người có đáp án của câu hỏi phụ chính xác nhất và gửi về Ban tổ chức cuộc thi sớm nhất. Các giải nhất, nhì, ba, khuyến khích sẽ được lấy lần lượt từ cao xuống thấp cho đến khi hết số lượng giải thưởng theo cơ cấu giải thưởng quy định ở mục 5.

c) Người trúng giải sẽ được công bố trên Website của Ban tổ chức cuộc thi và thông báo qua email đã đăng ký của người trúng giải ngay sau khi cuộc thi kết thúc.